Honmachi 4-31-10, Shibuya, Tokyo
¥268,000,000 JPY
Jingumae 5-41-2, Shibuya, Tokyo
¥480,000,000 JPY
NihonbashiHakozakicho 1-16, Chuo, Tokyo
¥500,000,000 JPY
Sumiyoshicho 1-18, Shinjuku, Tokyo
¥425,000,000 JPY
NishiGotanda 5-20-4, Shinagawa, Tokyo
¥451,000,000 JPY
Himonya 3-13-7, Meguro, Tokyo
¥460,000,000 JPY
Ebisu 2-6-26, Shibuya, Tokyo
¥728,000,000 JPY
e 1-18-14, , Osaka
¥1,800,000,000 JPY
Shinkawa 2-21-7, Chuo, Tokyo
¥430,000,000 JPY
Nozawa 2-5-3, Setagaya, Tokyo
¥288,000,000 JPY
Iwamotocho 1-9-4, Chiyoda, Tokyo
¥450,000,000 JPY
Toyo 1-26-12, Koto, Tokyo
¥172,000,000 JPY
Shinjuku 5-10-17, Shinjuku, Tokyo
¥448,000,000 JPY